Termin i miejsce

 

22 - 24 czerwca 2018 roku

23 - 25 listopada 2018 roku

 

Szpital Położniczo - Ginekologiczny UJASTEK

ul. Ujastek 3

31-752 Kraków

 

 

Program

 

Uczestnicy otrzymują 26 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 

piątek

09:00-11:00 Wprowadzenie do ultrasonografii płuc – zasady ogólne, artefakty i ich interpretacja, elementy obrazu USG prawidłowych i patologicznych płuc

11:00-12:45 Diagnostyka ultrasonograficzna opłucnej – płyn w jamie opłucnowej, odma opłucnowa, zrosty opłucnowe, guzy opłucnej

12:45-14:30 Zapalenia płuc – odoskrzelowe, śródmiąższowe, płatowe

14:30-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-18:00 Ćwiczenia praktyczne – zespół

 

sobota

 

09:00-11:00 Wady wrodzone płuc – przepuklina przeponowa, zwyrodnienie torbielowato-gruczolakowate, sekwestracja

11:00-12:00 Przewlekłe choroby płuc – dysplazja oskrzelowo-płucna, rozedma miejscowa i uogólniona 

12:00-13:30 Ostre choroby układu oddechowego u noworodków – RDS, ARDS, MAS, zatorowość płucna 

13:30-14:45 Ocena śródpiersia

14:30-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-18:00 Ćwiczenia praktyczne – zespół

 

niedziela

 

09:00-11:00 Badanie ultrasonograficzne płuc wentylowanych sztucznie – skutki grawitacji, niedodma, pozycja rurki intubacyjnej, ocena stopnia rozprężenia płuc, odma opłucnowa. Wpływ sedacji na obraz USG płuc

11:00-12:00 Naczynia krążenia płucnego – wady wrodzone, nadciśnienie płucne

12:00-13:00 Ocena ultrasonograficzna funkcji przepony

13:00-14:45 Ściana klatki piersiowej i guzy płuc

14:45-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-18:00 Ćwiczenia praktyczne – zespół

 

Opłaty

 

Cena: 2500 zł (cena nie obejmuje zakwaterowania)

 

Rezerwacja miejsca następuje po wpłacie zaliczki w wysokości minimum 500 zł (zaliczka jest bezzwrotna).

 

Dane do przelewu:

 

CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-752 Kraków, ul. Ujastek 3

NIP: 678-10-15-576

Regon: 350887420

 

konto bankowe ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

97 1050 1445 1000 0023 6487 0812

 

Wykładowcy

 

  • dr n. med. Piotr Kruczek- kierownik naukowy kursu, specjalista neonatologii i pediatrii, starszy wykładowca w Klinice Chorób Dzieci
  • med. Piotr Szymański- specjalista pediatrii