Informacje o kursie

 

Instytut Edukacji  i Rozwoju przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK w Krakowie zapraszają na kurs  „Opieka, Stymulacja i Terapia Rozwojowa w Oddziałach Neonatologicznych”.

 

Głównym celem kursu jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu poprzez poznanie  nowoczesnych technik z zakresu:

 • opieki i terapii rozwojowej wcześniaków
 • terapii : oddechowej i odżywiania  w tym  karmienia naturalnego
 • wspierania kompetencji rodziców przez personel medyczny w zakresie opieki nad noworodkiem chorym i/ lub wcześniakiem .

 

Jest on przeznaczony dla:

 • Fizjoterapeutów,
 • Logopedów, Neurologopedów,
 • Położnych, Położnych środowiskowo- rodzinnych, Pielęgniarek,
 • Psychologów,
 • Lekarzy pracujący w Klinikach Neonatologicznych i Pediatrycznych.

 

Pierwszeństwo mają Fizjoterapeuci po kursach przygotowujących do pracy z niemowlętami, małymi dziećmi, pracujący w klinikach neonatologicznych lub przygotowujący się do takiej pracy. W ramach kursu przewidujemy warsztaty z rodzicami.

 

Termin i miejsce

 

10-13 kwietnia 2017 roku

 

Szpital Położniczo - Ginekologiczny UJASTEK

ul. Ujastek 3

31-752 Kraków

 

 

Program

 

Tematyka kursu:

 • uwarunkowania rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie i długotrwale hospitalizowanych, asystowanie w dojrzewaniu, opieka, pielęgnacja, stymulacja i terapia dzieci w klinikach neonatologicznych
 • asystowanie i wspieranie rodziców, współpraca w ramach zespołów neonatologicznych i terapeutycznych
 • wsparcie oddechowe, terapia (AFE) i trening oddechowy,
 • asystowanie w dojrzewaniu umiejętności jedzenia, wsparcie karmienia naturalnego, systemy oceny, stymulacja i terapia w zakresie umiejętności jedzenia,
 • opieka „ukierunkowana”, formy stymulacji i terapia neurorozwojowa
 • terapie zespołów i jednostek chorobowych dzieci urodzonych przedwcześnie
 • postępowanie w warunkach intensywnej terapii

 

Wykłady:

 1. Uwarunkowania i specyfika dojrzewania kompetencji funkcjonalnych dziecka urodzonego przedwcześnie (aktywność spontaniczna, oddychanie, jedzenie, strategie zachowania i relacje z otoczeniem).
 2. Uwarunkowania, strategie oraz techniki opieki, pielęgnacji, stymulacji oraz terapii rozwoju psychomotorycznego dzieci urodzonych przedwcześnie.
 3. Skale oceny gotowości do jedzenia doustnego. Wspieranie karmienia naturalnego.
 4. Terapia układu oddechowego (AFE; AFI), trening oddechowy w poszczególnych jednostkach i zespołach chorobowych.
 5. Higiena otoczenia, postępowania, emocji i relacji dziecka i rodziców.

 

Praktyka:

 1. „Dynamiczne, rozwojowe pozycje ułożeniowe” („pozycjonowanie”) dziecka w okresie intensywnej terapii. Strategie i techniki ułożeniowe dziecka jako forma stymulacji rozwoju, wspierania kompetencji oddechowych, jedzenia, behawioralnych i samoregulacji dziecka.
 2. Handling – techniki obsługi, opieki i pielęgnacji dziecka jako forma: podstawowej opieki medycznej; neutralizacji traumy leczenia; stymulacji prawidłowego toru rozwoju oraz neutralizacji konsekwencji niektórych jednostek chorobowych; przygotowania do terapii różnych jednostek i zespołów chorobowych. Adaptacja technik handlingu do wykonywania podstawowych procedur medycznych.
 3. Techniki wspomagania dojrzewania kompetencji jedzenia; Techniki neutralizacji i terapii zakłóceń w zakresie funkcji jedzenia; Skale oceny gotowości do jedzenia doustnego. Wspieranie karmienia naturalnego w warunkach intensywnej terapii i patologii noworodka.
 4. Higiena i terapia układu oddechowego. Problemy i podstawowe techniki wspierania kompetencji oddechowych; Wstęp do terapii oddechowej; Trening oddechowy w chorobach układu oddechowego oraz powikłaniach wcześniactwa i intensywnej terapii.
 5. Higiena otoczenia dziecka i rodziców. Kultura relacji. Dotyk i inne zmysły – prewencja odroczonych zakłóceń w rozwoju małego dziecka. Ochrona emocjonalna rodziców i dzieci. Podstawowe problemy etyczne związane z intensywną terapią małego dziecka.
 6. Uwarunkowania dojrzewania i rozwoju małego dziecka po okresie hospitalizacji. Fakty i mity dotyczące rozwoju niemowląt, małych i tych większych dzieci. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z opieką, pielęgnacją i stymulacją dziecka w domu.
 7. Warsztaty z rodzicami.

 

Uczestnicy będą aktywnie pracowali z dziećmi, rodzicami oraz innymi członkami zespołów neonatologicznych, analizowali nagrania z opieki, stymulacji i terapii. Po kursie otrzymają materiały video i certyfikat.

PLAN ZAJĘĆ

 

10.04.2017r. (poniedziałek)

9:00-9:30 – rejestracja

9:30-11:00 – wykład

11:15-13:00 – praktyka

14:00-15:45 – praktyka

16:00-17:20 – teoria

 

11.04.2017r. (wtorek)

8:30-10:00 – praktyka

10:15-11:00 – dyskusja / teoria

11:10-13:00 – praktyka

14:00-15:30 – praktyka

15:45-17:15 – teoria

 

12.04.2017r. (środa)

8:30-10:00 – praktyka

10:15-11:00 – dyskusja / teoria

11:10-13:00 – praktyka

14:00-15:30 – praktyka

15:45-17:15 – teoria

 

13.04.2017r. (czwartek)

8:30-10:00 – praktyka

10:15-11:00 – dyskusja / teoria

11:10-13:00 – praktyka

13:30-15:30 – dyskusja / teoria

15:30 – zakończenie

 

Opłaty

 

Cena: 1990 zł (cena nie obejmuje zakwaterowania)

 

Dane do przelewu:

CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-752 Kraków, ul. Ujastek 3

NIP: 678-10-15-576

Regon: 350887420

 

konto bankowe ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

97 1050 1445 1000 0023 6487 0812

 

Wykładowcy

 

 • Paweł Zawitkowski - fizjoterapeuta, terapeuta Szkoły Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath, absolwent kursów Prechtla, Halliwick, SI-Ayres, trener metody Brazeltona oraz terapii oddechowej małych dzieci AFE. Konsultant w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.  

 

 • Magdalena Bednarczyk - neurologopeda, doradca laktacyjny

 

 • Anna Szoda-Bugajska - fizjoterapeuta