Informacje o kursie

 

KURS TERAPII ODDECHOWEJ NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI METODĄ AFE (Zwiększania przepływu wydechowego / Augmentation du Flux Expiratoire) oraz zasad, strategii i technik terapii, wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej.

 

Kurs dedykowany jest dla Fizjoterapeutów. Zapraszamy również: Logopedów i Neurologopedów oraz Lekarzy, Położne, Pielęgniarki pracujących w Klinikach Neonatologicznych i Pediatrycznych bądź w opiece ambulatoryjnej.

 

Termin i miejsce

 

Szpital Położniczo - Ginekologiczny UJASTEK

ul. Ujastek 3

31-752 Kraków

 

 

Program

 

Podstawowym tematem wykładów i zajęć praktycznych w trakcie kursu będzie :

 1. Terapia oddechowa AFE (zwiększania przepływu wydechowego) noworodków i niemowląt. Terapia oddechowa niemowląt i małych dzieci w okresie hospitalizacji i systemie ambulatoryjnym.
 2. Strategie i techniki wentylacji oraz wsparcia oddechowego w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.
 3. Jednostki i zespoły chorobowe układu oddechowego noworodków i małych dzieci.
 4. Techniki obserwacji i monitorowania komfortu, zdrowia i poziomu kompetencji funkcjonalnych małych dzieci

 

W trakcie kursu, poza głównym zakresem (terapia oddechowa), omawiane będą:

 • Uwarunkowania dojrzewania i rozwoju wynikające z zaburzeń w obszarze wydolności oddechowej noworodków, niemowląt i małych dzieci. Wzajemne uwarunkowania stymulacji i terapii neuro-rozwojowej, oddechowej i jedzenia.
 • Opieka rozwojowa i wczesna stymulacja w okresie hospitalizacji i po jej ukończeniu. Wspieranie dojrzewania podstawowych funkcji (oddychanie, jedzenie, strategie zachowania i aktywność spontaniczna)
 • Uwarunkowania i specyfika dojrzewania kompetencji funkcjonalnych dziecka urodzonego przedwcześnie.
 • Higiena otoczenia dziecka, jedzenia, emocji oraz relacji dziecka i rodziców oraz personelu medycznego.
 • Rozwiązywanie problemów w praktyce opieki, pielęgnacji i stymulacji dziecka hospitalizowanego i opiece ambulatoryjnej.
 • Asystowanie i wspieranie rodziców, współpraca w ramach zespołów neonatologicznych i terapeutycznych

 

W części praktycznej:

 • Strategie i techniki terapii oddechowej metodą AFE (zwiększania przepływu wydechowego i wdechowego). Trening oddechowy i wspieranie dojrzewania kompetencji oddechowych w ostrych i przewlekłych jednostkach chorobowych oraz powikłaniach wcześniactwa i intensywnej terapii.

 

A poza tym:

 • Dynamiczne, rozwojowe pozycje ułożeniowe (pozycjonowania) dziecka w okresie intensywnej terapii. Strategie i techniki ułożeniowe dziecka jako forma stymulacji rozwoju, wspierania kompetencji oddechowych, jedzenia, behawioralnych i samoregulacji dziecka.
 • Handling – techniki obsługi, opieki i pielęgnacji dziecka jako forma podstawowej opieki medycznej, neutralizacji traumy leczenia, stymulacji prawidłowego toru rozwoju oraz neutralizacji konsekwencji niektórych jednostek chorobowych i przygotowania do terapii..
 • Higiena otoczenia dziecka i rodziców. Kultura relacji. Dotyk i inne zmysły – prewencja odroczonych zakłóceń w rozwoju małego dziecka. Ochrona emocjonalna rodziców i dzieci. Podstawowe problemy etyczne związane z intensywną terapią małego dziecka.
 • Techniki oceny, monitorowania i wspomagania dojrzewania kompetencji jedzenia. Techniki neutralizacji i terapii zakłóceń oraz nieprawidłowości w zakresie funkcji jedzenia. Skale oceny gotowości do jedzenia doustnego. Wspieranie karmienia naturalnego w warunkach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Uczestnicy będą aktywnie pracowali z dziećmi, rodzicami oraz innymi członkami zespołów neonatologicznych. Po kursie otrzymają materiały wykładowe, video i certyfikat.

 

Opłaty

 

Cena: --- zł (cena nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania)

 

Dane do przelewu:

CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-752 Kraków, ul. Ujastek 3

NIP: 678-10-15-576

Regon: 350887420

 

konto bankowe ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

97 1050 1445 1000 0023 6487 0812

 

Wykładowcy

 

Bruno Demont

M.K.D.E. Responsable de l'équipe de kinésithérapie pédiatrique, Hôpital Antoine Béclère-Clamart, Service Pédiatrie et Réanimation Néonatale, Pôle FAME Hopitaux Universitaires PARIS SUD

 

Paweł Zawitkowski

mgr reh. ruch. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytut Matki i Dziecka Warszawa