Informacje o kursie

 

Instytut Edukacji  i Rozwoju przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK w Krakowie zapraszają na kurs  „Opieka, Stymulacja i Terapia Rozwojowa w Oddziałach Neonatologicznych”.

 

Głównym celem kursu jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu poprzez poznanie  nowoczesnych technik z zakresu:

  • opieki i terapii rozwojowej wcześniaków
  • terapii : oddechowej i odżywiania  w tym  karmienia naturalnego
  • wspierania kompetencji rodziców przez personel medyczny w zakresie opieki nad noworodkiem chorym i/ lub wcześniakiem .

 

Jest on przeznaczony dla:

  • Fizjoterapeutów,
  • Logopedów, Neurologopedów,
  • Położnych, Położnych środowiskowo- rodzinnych, Pielęgniarek,
  • Psychologów,
  • Lekarzy pracujący w Klinikach Neonatologicznych i Pediatrycznych.

 

Pierwszeństwo mają Fizjoterapeuci po kursach przygotowujących do pracy z niemowlętami, małymi dziećmi, pracujący w klinikach neonatologicznych lub przygotowujący się do takiej pracy. W ramach kursu przewidujemy warsztaty z rodzicami.

 

Termin i miejsce

 

 Szpital Położniczo - Ginekologiczny UJASTEK

ul. Ujastek 3

31-752 Kraków

 

 

Program

Uczestnicy otrzymują 26 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 

Piątek

 09:00-10:30    Fizjologia regulacji krążenia centralnej i obwodowej. Dostarczanie tlenu do tkanek - wykład- P. Szymański

10:30-12:00    Patofizjologia krążenia - wykład - P. Kruczek

12:00-13:00    Badanie funkcji lewej komory w opcji M-mode - wykład - A.Rudziński

13:00-14:40    Badanie przepływów centralnych - pomiar przepływów w naczyniach głównych. Ilościowa analiza krzywych przepływu - wykład - P. Kruczek

14:40-15:00    Obiad 

15:00-18:00    Ćwiczenia

 

Sobota

 09:00-10:30    Badanie przepływów w naczyniach obwodowych - podstawy i analiza w poszczególnych narządach - wykład - P. Szymański

10:30-12:00    Wstrząs - algorytm diagnostyczny - wykład - P. Kruczek

12:00-13:00    Wybrane stany kliniczne w obrazowaniu - hipowolemia - wykład - P. Szymański

13:00-13:50    Wybrane stany kliniczne w obrazowaniu - zastoinowa niewydolność serca - wykład -  P. Kruczek

13:50-14:40    Wybrane stany kliniczne w obrazowaniu - wstrząs septyczny Wykład P. Szymański

14:40-15:00     Obiad

15:00-18:00     Ćwiczenia

 

Niedziela

09:00-10:30    Wybrane stany kliniczne w obrazowaniu - przetrwały przewód tętniczy - wykład - P.Kruczek

10:30-12:00    Wybrane stany kliniczne w obrazowaniu - wrodzone wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym - wykład - P. Szymański

12:00-13:30    Analiza przepływów w innych zaburzeniach serca - kardiomiopatia przerostowa, guzy - wykład - P. Kruczek

13:30-14:40    Cyfrowe modelowanie rzutu serca i przepływów narządowych - wykład - W. Błaż

14:40-15:00    Obiad

15:00-18:00     Ćwiczenia

 

Opłaty

 

Cena: --- zł (cena nie obejmuje zakwaterowania)

 

Rezerwacja miejsca następuje po wpłacie zaliczki w wysokości minimum 500 zł (zaliczka jest bezzwrotna).

 

Dane do przelewu:

 

CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-752 Kraków, ul. Ujastek 3

NIP: 678-10-15-576

Regon: 350887420

 

konto bankowe ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

97 1050 1445 1000 0023 6487 0812

 

Wykładowcy

 

  • Paweł Zawitkowski - fizjoterapeuta, terapeuta Szkoły Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath, absolwent kursów Prechtla, Halliwick, SI-Ayres, trener metody Brazeltona oraz terapii oddechowej małych dzieci AFE. Konsultant w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.