Informacje o kursie

 

Szpital Położniczo-Ginekologiczny UJASTEK w Krakowie oraz Sekcja Ultrasonografii PTG zapraszają na Małopolskie Warsztaty Echokardiografii Płodu dla ginekologów - położników, kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych w zakresie badania echokardiograficznego płodu.

 

Kurs składa się z części wykładowej oraz warsztatowej, na której zostaną pokazane ciekawe przypadki kliniczne z zakresu echokardiografii i kardiologii prenatalnej.

 

Dwuczęściowy charakter kursu gwarantuje przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy teoretycznej uzupełnionej doskonaleniem umiejętności praktycznych z pokazem możliwości leczenia wad rozwojowych układu krążenia.

 

Jako ośrodek kardiologii prenatalnej typu C, określony przez klasyfikację ośrodków według Sekcji Echokardiografii Płodowej oraz Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uzyskaliśmy możliwość:

 • konsultowania ośrodków niższego stopnia referencyjności;
 • prowadzenia szkoleń dla lekarzy, ubiegających się o certyfikaty Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, specjalizujących się w zakresie kardiologii prenatalnej;
 • kwalifikowania płodu do leczenia prenatalnego;
 • weryfikowania i rozpoznania wad.

 

Na naszym kursie :

 • wykorzystujemy wysokiej klasy aparaty USG GE Voluson z opcją obrazowania dwuwymiarowego (2D), trójwymiarowego - przestrzennego (3D) oraz przestrzenno-czasowego (4D, STIC) a także dodatkowymi metodami wspomagania obrazu (doppler pulsacyjny, tkankowy, color doppler i power doppler);
 • sesję wykładową realizują doświadczeni i certyfikowani specjaliści w zakresie diagnostyki perinatalnej;
 • dysponujemy ciekawymi przypadkami klinicznymi z poziomu III stopnia referencyjnego;
 • uczestnicy otrzymują 30 punktów edukacyjnych Sekcji Ultrasonograficznej PTG;
 • zapewniamy dobrą organizację, przerwy kawowe i lunch oraz możliwość oceny kursu – ankieta satysfakcji.

 

Termin i miejsce

 

6 - 7 kwietnia 2018 roku

Miejsce - Szpital Położniczo-Ginekologiczny UJASTEK, ul. Ujastek 3  31-752 Kraków

 

 

PROGRAM KURSU ORAZ WARSZTATOWYCH POKAZÓW PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

 

„Echokardiografia i kardiologia prenatalna dla zaawansowanych”

Punktacja PTG: 30 pkt

 

PIĄTEK

9.00 Rozpoczęcie kursu

Dr n. med. Beata Radzymińska-Chruściel - Kierownik Pracowni Echokardiografii Płodowej CM Ujastek Kraków, 

Dr Renata Pietruszka - Dyrektor CM Ujastek 

Część I:  9.10 - 10.10: 1 Trymestr

9.10 - 10.10 Markery aberracji chromosomowych między 11 - 14 tygodniem ciąży -wskazówki praktyczne, pokazy filmowe - prof. dr hab. Marek Pietryga, Poznań

Część II: Wady serca - diagnostyka położnicza, konsultacja kardiologiczna, poradnictwo genetyczne 10.10 - 12.10

Zespół hypoplazji lewego serca (60 min):

 1. Detekcja wady w usg położniczym, na podstawie wczesnej echokardiografii płodu oraz  przesiewowego badania serca w 2 trymestrze: dr n. med. Agnieszka Nawara- Baran  (15 min)
 2. Konsultacja kardiologa prenatalnego - ocena czynników ryzyka, ewolucji wady, rokowania oraz ustalenie postępowania u noworodka - dr n. med. Beata Radzymińska-Chruściel (30 min)
 3. Poradnictwo genetyczne - dr n. med. Hanna Moczulska (15 min)

 

Stenoza aortalna (45 min)

 

 1. Detekcja wady w usg położniczym, na podstawie wczesnej echokardiografii płodu oraz  przesiewowego badania serca w 2 trymestrze: dr n. med Magda Rybak-Krzyszkowska (15 min)
 2. Konsultacja kardiologa prenatalnego- ocena czynników ryzyka, ewolucji wady, kwalifikacja do prenatalnej plastyki balonowej rokowania oraz ustalenie postępowania u noworodka - dr n med Beata Radzymińska-Chruściel (30 min)
 3. Epigenetyka - prosty przekaz  dla pacjentki (10 min.)

 

Przerwa kawowa 12.05 - 12.25

Część III: Wady serca - diagnostyka położnicza, konsultacja kardiologiczna, poradnictwo genetyczne cd., 12.25 - 14.25

 

Przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA) (60 min)

 1. Rozpoznanie wady w położniczej ocenie serca : prof dr n. med. Marek Pietryga (30 min)
 2. Konsultacja kardiologa prenatalnego- ocena czynników ryzyka, ewolucji wady, rokowania oraz ustalenie postępowania u noworodka - dr n med Beata Radzymińska-Chruściel (30 min)

 

Zespół Fallota (TOF) oraz dwuujściowa prawa komora (DORV, double outlet right ventricle)

 1. Rozpoznanie wady w położniczej ocenie serca : prof dr n. med. Marek Pietryga (20min)
 2. Konsultacja kardiologa prenatalnego - szczegołówa diagnostyka, rokowanie w zależności od anatomii I hemodynamiki wady - dr n med Beata Radzymińska-Chruściel (15 min)
 3. Zespół braku zastawki tętnicy płucnej (APV) - dr n. med. Agnieszka Nawara-Baran (10 min)
 4. Poradnictwo genetyczne: dr n. med Hanna Moczulska (15 min)

Lunch 14.25 -15.10

Część IV Wady serca - diagnostyka położnicza, konsultacja kardiologiczna, poradnictwo genetyczne cd., 15.10 - 17.25

Wady łuku aorty - hypoplazja łuku aorty oraz zwężenie cieśni, prawostronny łuk aorty, przerwanie łuku aorty (50 min)

 1. Detekcja  w usg położniczym, na podstawie wczesnej echokardiografii płodu oraz  przesiewowego badania serca w 2 trymestrze - dr n. med Magda Rybak-Krzyszkowska (15 min)
 2. Różnicowanie, trudności diagnostyczne oraz konsultacja kardiologiczna w anomaliach łuku aorty: dr n med Beata Radzymińska-Chruściel (20 min)
 3. Poradnictwo genetyczne w wadach łuku aorty - dr n. med Hanna Moczulska (15 min)

 

Wady prawego serca (zespół Ebsteina, atrezja zastawki trójdzielnej, atrezja zastawki tętnicy płucnej) (60 min)

 

 1. Detekcja  w usg położniczym, na podstawie wczesnej echokardiografii płodu oraz  przesiewowego badania serca w 2 trymestrze - dr n. med Agnieszka Nawara Baran (15min)
 2. Różnicowanie, trudności diagnostyczne oraz konsultacja kardiologiczna w wadach prawego serca - dr n med Beata Radzymińska-Chruściel (30 min)
 3. Poradnictwo genetyczne w prawego serca - dr n. med Magda Rybak- Krzyszkowska (15 min)

 

Część V- Możliwości leczenia zabiegowego wad serca u dzieci - dr hab. n. med. Tomasz Mroczek (60) min

 

SOBOTA WARSZTATY

9.30 - 10.00 Rola hospicjum perinatalnego w letalnych patologiach płodu na podstawie praktyki Hospicjum im. Tischnera - mgr Monika Buczek

10.00 - 14.00   Warsztaty praktyczne/pokazy przypadków. Konsultacja kardiochirurga dziecięcego dla przedstawianych przypadków - dr Agnieszka Nawara-Baran, dr n.med. Beata Radzymińska-Chruściel, dr n.med. Magda Rybak-Krzyszkowska, dr n.med. Hanna Moczulska, dr hab. n. med Tomasz Mroczek

14.00 - Obiad

 

Opłaty

 

Cena: 1500 zł (cena nie obejmuje zakwaterowania)

 

Dane do przelewu:

CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-752 Kraków, ul. Ujastek 3

NIP: 678-10-15-576

Regon: 350887420

 

konto bankowe ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

97 1050 1445 1000 0023 6487 0812

 

Wykładowcy

 

 • prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga, Poznań - Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 • dr n. med. Beata Radzymińska-Chruściel, Kraków - specjalista kardiologii dziecięcej, neonatologii i pediatrii; Certyfikat Umiejętności Echokardiograficznego (dla Zaawansowanych) Badania Serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU; Certyfikat Echokardiografii Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Zarządu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 

 • dr n. med. Agnieszka Nawara-Baran, Kraków - specjalista ginekologii i położnictwa, Certyfikat Umiejętności Skriningowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU, Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 • dr n. med. Magda Rybak-Krzyszkowska, Kraków- specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista genetyki klinicznej; Certyfikat Umiejętności Skriningowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU, Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.